آترو صنعت

نانو حباب

نانو حباب فناوری سازگار با محیط زیست، راهی نو و سازگار با محیط زیست به منظور بهبود راندمان.   نانوحباب ها دسته جدیدی از گازهای حل شده در مایع هستند که پایداری و انحلال فوق العاده ای در سیال دارند. ژنراتور نانو حباب ساز شرکت نانوفناوری سراج امکان تولید میلیاردها عدد از نانو حباب های …

نانو حباب ادامه »