ECF

ECF

ECF تصفیه فاضلاب یعنی استفاده از مجموعه ای از روش ها و فرآیندها به منظور از بین بردن آلودگی های موجود در فاضلاب و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده برای مصارفی همچون کشاورزی و آبیاری فضای سبز و همچنین مصارف شرب در مناطقی که هزینه تامین آب شرب به مراتب بیشتر از هزینه تصفیه …

ECF ادامه »