آترو صنعت

فرش

شرکت آترو در بخش بازرگانی سابقه بسیار طولانی مدتی در صادرات دارد و یکی از محصولات پرفروش ما فرش است. این شرکت صادرات بسیار زیادی از فرشهای دستبافت ایرانی به تمام نقاط دنیا را در کارنامه خود دارد. فرشهای تبریز، قم، اصفهان، سارق، بیجار، هریس، گروان، مشهد و سایر فرشهای عشایری و روستایی. این شرکت …

فرش ادامه »