جدیدترین

پروژه های ما

برخی از پروژه های ما

نگاهی به آخرین پروژه های ما بیندازید

پروژه سولفور و مرکاپتان زدایی و تولید مازوت امولسیونی با استفاده از دانش فنی روز دانشمندان ایران که منحصرا در اختیار آترو صنعت قرار دارد و هم اکنون به مرحله صنعتی رسیده است و در حال احداث پتروشیمی این فرآیند است.

آترو صنعت
آترو صنعت
پیمایش به بالا